Дослідження чисельного складу релігійних громад в Україні у контексті квантитативних методик (на прикладі альтернативних релігійних об’єднань)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Упродовж другої половини 1990-х рр. - початку XXI ст. у пострадянській гуманітаристиці з’являються різнопланові роботи, які стосувалися проблеми чисельного складу та нерівномірності поширення різних конфесійних груп, зокрема й об’єднань альтернативної релігійності.
Опис
Ключові слова
релігійна громада, квантитативна методика, релігійне об'єднання
Бібліографічний опис
Орлов В. М. Дослідження чисельного складу релігійних громад в Україні у контексті квантитативних методик (на прикладі альтернативних релігійних об’єднань) / В. М. Орлов // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 325-333. - Бібліогр. : 27 назв.