Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції

Ескіз

Дата

2015

Автори

Бушуєв, Сергій Дмитрович
Дорош, Марія Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблена модель конвергенції параметрів систем дозволяє виділити три рівня створення нових підходів до управління проектами на основі методів аналогій, та визначає етап конвергенції параметрів систем, як попередній до етапу інтеграції та гармонізації. Виділено складові рушійної сили інноваційного мислення, які, в сукупності, переміщують елементи системи у бік конвергенції або дивергенції. В результаті утворюється нова система, до якої, після етапу інтеграції та гармонізації, можна застосовувати перенесені методології. Також запропоновано визначення міри подібності систем, які підтверджують доцільність та можливість практичного використання одержаних моделей. Визначені підходи сприятимуть розвитку інноваційних методів та моделей при прийнятті проектних рішень в умовах постійних змін зовнішнього та внутрішнього середовища.

Опис

Ключові слова

конвергенція, інноваційні методи та моделі, прийняття проектних рішень, подібність систем управління, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бушуєв С. Д. Формування інноваційних методів та моделей управління проектами на основі конвергенції / С. Д. Бушуєв, М. С. Дорош // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 23. – С. 30-38. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset