Конституційний процес: новели та ризики проекту змін до Конституції України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Сушинський, Олександр Іванович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
З часу схвалення чинної Конституції України неодноразово ініціювалося внесення у її текст змін і доповнень. У Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», яка схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5, передбачено реалізацію конституційної реформи, у тому числі в частині децентралізації. У Стратегії та пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)» [1] зазначається, що метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.
Опис
Ключові слова
конституційний процес, конституційний суд, конституція
Бібліографічний опис
Сушинський О. І. Конституційний процес: новели та ризики проекту змін до Конституції України / О. І. Сушинський // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 111-120. - Бібліогр. : 1 назва.