Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Анотація
Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій. Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою подальшого використовування.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, прирічкові території, міський розвиток, городские приречные территории, трансформация, развитие
Бібліографічний опис
Вязовская А. В. Аспекты преобразования и развития приречных территорий / А. В. Вязовская // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. праць. - 2012. - № 4 (96). - С. 152 - 155. - Бібліогр. : 5 назв. - (Серія: Проблеми архітектури і містобудування).