Аспекты преобразования и развития городских приречных территорий

Ескіз

Дата

2012

Автори

Вязовская, Анна Витальевна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

Анотація

Міські прирічкові території є одними з найбільш привабливих ділянок для розміщення нових функцій. Така динаміка обумовлює необхідність упорядкування розуміння значення рік та їхніх берегів у структурі міста. У статті простежено функцію та роль ріки з давніх часів до сьогодення. Визначено сучасне трактування прирічкової зони, а також виявлено особливості та аспекти її перетворення з метою подальшого використовування.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, прирічкові території, міський розвиток, городские приречные территории, трансформация, развитие

Бібліографічний опис

Вязовская А. В. Аспекты преобразования и развития приречных территорий / А. В. Вязовская // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. праць. - 2012. - № 4 (96). - С. 152 - 155. - Бібліогр. : 5 назв. - (Серія: Проблеми архітектури і містобудування).

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset