Досвід вивчення феномену неконтрольованих територій у контексті наукового аналізу збройного конфлікту на сході України

Ескіз

Дата

2015

Автори

Семко, Вадим Леонідович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Збройний конфлікт на південному сході України, анексія Криму та проголошення т. зв. «Новоросії» у складі Донецької та Луганської «народних республік» став несподіваним не лише для українського суспільства, а й для значної частки експертного співтовариства України. Утім світовий досвід аналізу сецесіоністських рухів та неконтрольованих територій виробив достатньо підходів для наукового аналізу подібних явищ, що є вкрай корисним та необхідним в умовах сьогодення.

Опис

Ключові слова

феномен неконтрольованих територій, збройний конфлікт на сході України, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Семко В. Л. Досвід вивчення феномену неконтрольованих територій у контексті наукового аналізу збройного конфлікту на сході України : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. / В. Л. Семко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. - С. 188 - 191. - Бібліогр. : 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset