Психологічні проблеми безконфліктного спілкування під час навчально-виховного процесу в закладах освіти

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КОМПРИНТ
Анотація
Безконфліктне спілкування учасників навчально- виховного процесу в закладах освіти виступає як найважливіший показник їх інтелігентності й вихованості, передбачаючи, при цьому, такий рівень сформованості комунікативних рис характеру, вмінь педагога, учня, які дозволяють їм ефективно і компетентно вирішувати завдання взаємодії, досягати успіхів у професійній діяльності.
Опис
Ключові слова
кафедра професійної освіти, безконфліктне спілкування, навчально-виховний процес, педагогічні конфлікти
Бібліографічний опис
Мороз, І. М. Психологічні проблеми безконфліктного спілкування під час навчально-виховного процесу в закладах освіти / І. М. Мороз // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України : зб. матер. V Міжнародної конференції, 17 листопада 2022 р. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КОМПРИНТ, 2023. – С. 205 – 209. – (До 20-річчя з дня створення кафедри професійної освіти КНУБА). – Бібліогр. : 7 назв.