Теоретичний і практичний аспекти інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі україни

Ескіз

Дата

2018

Автори

Балацька, Оксана Сергіївна
Власенко, Тетяна Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Сучасні умови розвитку України зумовлюють пошук нових підходів до організації навчально-виховного процесу у вищих аграрних навчальних закладах України, що адаптуються до потреб регіонального ринку праці. Виникає необхідність розширення спектру спеціальностей і напрямів підготовки за програмами вищої професійної освіти. При цьому інноваційні підходи в розвитку вищої освіти повинні відігравати ключову роль в системі безперервної аграрної освіти. Узагальнюючи накопичений вітчизняний і зарубіжний досвід, пропонується реформувати систему вищої аграрної освіти з урахуванням таких аспектів, як оновлення змісту вищої аграрної освіти, посилення поєднання теоретичної та практичної підготовки студентів, підвищення значення навчально-матеріальної бази та науково-методичного забезпечення навчального процесу, а також створення і розвиток інтегрованої системи агроосвіти.

Опис

Ключові слова

інноваційна освіта, професійна підготовка фахівців, аграрна галузь, агропромисловий комплекс

Бібліографічний опис

Балацька О. С. Теоретичний і практичний аспекти інноваційної підготовки фахівців аграрної галузі України / О. С. Балацька, Т. О. Власенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 146 – 151. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced