Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії

Ескіз недоступний
Дата
2020
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Аналізуючи сучасний стан енергоефективності будівельної галузі України та виокремлюючи основні напрямки державної підтримки процесу її підвищення, автори статті досліджують енергетичну ефективність будівельного виробництва. Зазначається, що судячи з досвіду реалізації енергоефективних проектів, показник енергоефективності будівлі не є константою, яка задається під час проектування, а має змінний характер протягом її життєвого циклу. Вважаючи це питання малодослідженим та водночас важливим для повноцінного розвитку будівництва енергоефективність на кожному етапі свого життєвого циклу розглядається як складна система. Пропонуються заходи щодо підвищення енергоефективності будівельних процесів, а також розглядаєть його вплив на економічний потенціал компанії з нерухомості. Визначається, що на практиці питання щодо зменшення питомих витрат енергії (на водопостачання, опалення, освітлення тощо) на стадії ПрПР, ПОБ та ПВР підрядниками найчастіше навіть не розглядаються, перекладаючи всі фактичні витрати енергії на замовника, роль якого у цьому контексті виконує девелопер. Запропоновано ряд заходів зі зменшення енергоефективності, а саме: зниження енерговитрат на підтримку мікроклімату санітарно-побутових приміщень, використання альтернативних джерел енергії, зниження витрат водних ресурсів для потреб будівельного виробництва, оптимізація графіку виконання будівельних робіт, енергоефективний вибір машин, механізмів та обладнання для виконання будівельних робіт. Важливість енергоефективності будівельних процесів для компанії з нерухомості підтверджується ефективністю результатів її роботи. Стан основних фондів будівельних підприємств України та їх значення для рівня енергоефективності будівельних процесів аналізуються окремо. У статті запропоновано заходи щодо підвищення енергоефективності процесу будівельного виробництва, а також розглянуто її вплив на економічний потенціал девелоперської компанії. Окремо аналізується стан основних засобів будівельних підприємств та його значення для рівня енергоефективності будівельного виробництва.
Опис
Ключові слова
енергоефективність, будівельне виробництво, економічний потенціал девелоперської компанії, основні засоби, державна підтримка енергоефективності, енергозбереження, energy efficiency, building process, economic potential of real estate development company, fixed assets, state support for energy efficiency, energy saving, энергоэффективность, строительное производство, экономический потенциал девелоперской компании, основные средства, государственная поддержка энергоэффективности, энергосбережение, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Росинський А. В. Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії / А. В. Росинський, І. І. Онофрійчук // Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин : зб. наук. праць. - Київ : КНУБА. – 2020. – № 44. – С. 31 - 39. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання