Вилучення розчинених у воді окисників за допомогою іонітів, модифікованих сульфітами

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено залежність відновлювальної здатності аніоніту в сульфітній формі від характеру оброблювальної води. Вивчено вплив хлоридів, карбонатів та сульфатів різної концентрації на десорбцію сульфіт-аніонів з аніоніту. Показано, що аніоніт АВ–17–8 в сульфітній формі не можна використовувати для знекиснення високомінералізованих вод. Вивчено залежність сорбційної здатності аніоніту АВ–17–8 відносно сульфіт-аніонів від форми аніоніту, концентрації і складу розчинів. Показано, що сорбція мало залежить від селективності іоніту та складу розчину, а визначається концентраційним фактором. При використанні концентрованих розчинів відбувається надеквівалентна сорбція.
Опис
Ключові слова
редоксит, АВ–17–8, знекиснення води, сорбція, регенерація, редоксит, АВ-17-8, обескислороживание воды, сорбция, регенерация, redoksyt, AB-17-8, deoxygenation water, sorption, regeneration
Бібліографічний опис
Вилучення розчинених у воді окисників за допомогою іонітів, модифікованих сульфітами / М. Д. Гомеля, Т. О. Шаблій, О. І. Іваненко, Т. В. Крисенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 27. – С. 89-98. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання