Вплив природно-кліматичних факторів на формування дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО)

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кудренок, Х. М.
Сьомка, Сергій Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті піднімається питання розвитку курортно-рекреаційних зон Півдня України та проблема дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО), здатних суттєво поліпшити економічний і туристичний клімат в державі у випадку комплексного вирішення системи їх організації та благоустрою. В роботі детально розглянуті численні літературні джерела, присвячені природнокліматичному та проектно-будівельному зонуванню України з метою застосування результатів цих досліджень в розробці дизайну ЛРО на Півдні України.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, ландшафтно-рекреаційні об’єкти (ЛРО), фактори впливу, ландшафт, ландшафтний дизайн, дизайн

Бібліографічний опис

Кудренок Х. М. Вплив природно-кліматичних факторів на формування дизайну ландшафтно-рекреаційних об’єктів (ЛРО) / Х. М. Кудренок, С. В. Сьомка / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 332 - 341. - Бібліогр. : 18 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced