Оновлення бізнес-індикаторів моделей «управління за відхиленнями» будівельного проекту : обліково-аналітичні аспекти

Ескіз

Дата

2017

Автори

Крижановський, Віктор Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто розвиток фундаментальних засад «управління за відхиленнями» будівельного проекту на базисі обліково-аналітичних індикаторів оцінки операцій з управління активами підприємств підрядного будівництва та розроблено його методологічне й методичне забезпечення. За результатами дослідження обґрунтовано теорію активації ресурсів підприємством, яка враховує динаміку економічної системи та обмеження природного відтворення економічних ресурсів, формалізує модель трансформації ресурсів в активи підприємства та формує методологію управління активами суб’єктів господарювання. Результати роботи дозволяють топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.

Опис

Ключові слова

активи, підприємство підрядного будівництва, модифікована структура активів, «управління за відхиленнями», обліково-аналітична система, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Крижановський В. І. Оновлення бізнес-індикаторів моделей «управління за відхиленнями» будівельного проекту : обліково-аналітичні аспекти / В. І. Крижановський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 122 - 129. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset