Підхід до створення технології попереднього системного проектування комп’ютерних інформаційних систем підприємств

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто технологічні основи одного із запропонованих підходів щодо створення сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС) підприємств. Наведено основні принципи проектування КІС на етапі розробки попереднього системного проекту в рамках запропонованого підходу. Обґрунтовано перспективність запропонованого підходу.
Опис
Ключові слова
предметна область (ПО), комп’ютерні інформаційні системи (КІС), функціональні комплекси інформаційної технології (ФКІТ), фірми ІТ-консалтингу, вимоги до створення КІС, моделювання бізнес-процесів (БП-моделі), попередній системний проект КІС, системний проект КІС, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Підхід до створення технології попереднього системного проектування комп’ютерних інформаційних систем підприємств / В. Б. Задоров // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 56 - 63. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання