Математичне моделювання та моніторинг лівадійської зсувної системи

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТІГІП
Анотація
Розглянуто систему моніторингу Центральної Лівадійської зсувної системи та результати впливу зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів зсувного масиву на його активізацію. Система моніторингу складається з GPS, інклінометричних та акселерометричних датчиків, електронного дощоміру. Всі датчики з'єднані в єдину систему з безперервним режимом передачі даних на центральний блок обробки даних. Проведено математичне моделювання зсувного масиву по першій групі граничних станів за допомогою програми LANDSLIP 7.0.
Опис
Ключові слова
кафедра геотехніки, моніторинг, GPS, інклінометр, акселерометр, Центральна Лівадійська зсувна система, програма LANDSLIP 7.0
Бібліографічний опис
О. М. Трофимчук Математичне моделювання та моніторинг лівадійської зсувної системи / О. М. Трофимчук, О. А. Клименков, Ю. І. Калюх // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред.: О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : ІТІГІП, 2015. - Вип. 20. – С. 5-19. – Бібліогр.: 20 назв.
Зібрання