Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста

Ескіз

Дата

2018

Автори

Габрель, М. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

На основі осмислення міста як системи-об’єкта та системи-процесу обґрунтовано вимоги до урбаністичної діяльності та підготовки фахівця-урбаніста. Сформовано теоретичні передумови й практичні вимоги до діяльності, які покладені в основу проведення в центрі «Укрзахідурбанізація» (м. Львів) практичних курсів з додаткового вишколу урбаністів для виконання проектних задач і управління містобудівними процесами в містах регіону (з числа випускників архітектурних шкіл).

Опис

Ключові слова

урбанізована система, система-об’єкт, система-процес, підготовка урбаніста, урбаністична діяльність, вимоги, практичні рекомендації, урбанистическая система, система-объект, система-процесс, подготовка урбаниста, урбанистическая деятельность, требования, практические рекомендации, urban system, system-object, system-process, preparation of urbanist, urban activity, requirements, practical recommendations

Бібліографічний опис

Габрель М. М. Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста / М. М. Габрель // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14 - 15. - С. 335 - 347. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset