Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу параметричної оптимізації інженерної мережі при сепарабельній цільовій функції з дискретними та інтервальними змінними, які виражають невизначеність вихідних даних. Запропоновано декомпозицію математичної моделі задачі.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, параметрична оптимізація, математична модель, декомпозиція, інтервальні змінні, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтораченко Н. І. Декомпозиція задачі параметричної оптимізації в умовах невизначеності інформації / Н. І. Полтораченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 45 - 48. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання