Модель декомпозиції інформаційної дії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Єгорченков, О. В.
Єгорченкова, Н. Ю.
Лисицін, О. Б.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Створена модель декомпозиції інформаційної дії через визначення впливу інструментів візуалізації інформації та поточної ситуації в проекті через знання суб’єктів управління на хід реалізації проектів. Ця модель базується на математичному апараті теорії несилової взаємодії та дозволяє формально підійти до оцінки впливу форм візуалізації інформації на розвиток проекту та отримання запланованих результатів.
Опис
Ключові слова
інформація, проект, візуалізація, управління проектами, управління знаннями, кафедра управління проектами, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Єгорченков О. В. Модель декомпозиції інформаційної дії / О. В. Єгорченков, Н. Ю. Єгорченкова, О. Б. Лисицін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 15. – С. 20 - 24. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання