Особливості технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проведено дослідження механізму технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства. Розроблено трирівневу архітектуру інформаційної системи управління, що забезпечує комплексну автоматизацію процесів управління діяльністю торговельного підприємства. Побудовано інформаційно-логічні моделі основних бізнес-процесів торговельного підприємства. Встановлена відповідність між бізнес-процесами і функціональними модулями інформаційної системи управління торговельним підприємством.
Опис
Ключові слова
інформаційна система управління, торговельне підприємство, бізнес-процеси
Бібліографічний опис
Пурський О. І. Особливості технічної реалізації системи управління бізнес-процесами торговельного підприємства / О. І. Пурський, Р. С. Демченко, О. Ф. Кузнецов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 108 - 113. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання