Мова пропорцій в поезії архітектури

Ескіз недоступний
Дата
2011
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Питання, розглянуті в статті, далекі від художніх алегорій , але безпосередньо стосуються досліджень , систематизації і можливості застосування пропорціонування як проектно-аналітичного інструментарію сучасного зодчого .
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, пропорції, пропорціонування, архітектурне проектування, композиція, пропорційні системи ( ПС), систематизація і класифікація ПС, пропорции, пропорциональная структура, пропорциональный ряд, пропорциональная система (ПС), классификация ПС, экспериментальные ПС, оптимальные пропорциональные системы ОПС
Бібліографічний опис
Сьомка С. В. Мова пропорцій в поезії архітектури / С. В. Сьомка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2011. - Вип. 26. - С. 383 - 387. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання