Проблема голосової взаємодії в дистанційному навчанні вищого навчального закладу

Ескіз

Дата

2013

Автори

Терейковська, Л. О.
Терейковський, І. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз підходів вирішення проблеми голосової взаємодії в інформаційній системі дистанційного навчання. Сформульовано перелік актуальних задач, пов’язаних з означеною проблемою. Окреслені перспективні шляхи їх вирішення.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, голосова взаємодія, спектральний аналіз, нейронна мережа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Терейковська Л. О. Проблема голосової взаємодії в дистанційному навчанні вищого навчального закладу / Л. О. Терейковська, І. А. Терейковський // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 13. – С. 157 - 161. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset