Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Томченко, О.В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Розглянуто використання системного методу багатокритеріальної оптимізації для визначення зміни екологічного стану верхів’я Київського водосховища. Описано кореляцію значень наземних гідрохімічних показників стану водойми з отриманими за матеріалами дистанційного зондування Землі площами природно-територіальних комплексів ( з 1989 по 2013 р.). Визначено основні чинники, які впливають на екологічну ситуацію водойми.
Опис
Ключові слова
метод багатокритеріальної оптимізації, матеріали космічної зйомки, індекси якості води, аквальна екосистема, макрофіти
Бібліографічний опис
Томченко О.В. Використання методу багатокритеріальної оптимізації для оцінки екологічного стану Київського водосховища на основі матеріалів космічної зйомки та наземних спостережень / О.В. Томченко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 31 - 39. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання