Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств

Ескіз

Дата

2018

Автори

Зінченко, Мирослава Михайлівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обґрунтовано необхідність відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств в умовах переходу до нового інтелектуально-інформаційного етапу суспільного розвитку з домінуванням нових сучасних технологій. Досліджено вплив екзогенних та ендогенних факторів на процес формування, розвитку та відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств. Проаналізовано проблематику відтворення інтелектуального капіталу будівельних підприємств і дано пропозиції щодо їх вирішення.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний капітал, відтворення інтелектуального капіталу, будівельне підприємство, інновації, економіка знань, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Зінченко М. М. Змістовно-контекстуальне поле та проблематика відтворення інтелектуального капіталу на рівні будівельних підприємств / М. М. Зінченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 172 - 178. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset