Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу з використанням методології С4П-управління

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сьогодення вимагає від сфери охорони здоров’я, як і інших сфер народного господарювання, постійних якісних змін. Впровадження проектного підходу в усі галузі, непростий сучасний стан системи охорони здоров'я, процеси інтеграції та євроінтеграції, необхідність відповідності міжнародним нормам, вимогам і стандартам, забезпечення якісними медичними послугами населення, і з іншого боку ‒ наявність залишкового застарілого підходу до управління медичними установами, вимагають всебічного системного вивчення, вдосконалення, адаптації провідного досвіду та розроблення нового методологічного інструментарію інтегрованого управління стосовно саме сфери охорони здоров'я. Запропоноване проведення побудови моделей бізнес-процесів «Як треба» на противагу наявним «Як є» у парадигмі сучасних напрацювань науки управління проектами з урахуванням специфіки управління медичними закладами та реалізації їх проектів дає змогу отримати вигоди від впровадження моделі С4П (Стратегія – Портфелі – Програми – Проекти – Процеси) у діяльність проектно-орієнтованих медичних закладів, вивести інтегроване управління медичними закладами на якісно новий, науково обґрунтований рівень.
Опис
Ключові слова
управління проектами, програми, портфелі проектів, система охорони здоров’я, програмно-орієнтований медичний заклад, проект, фаза проекту, бізнес-процес
Бібліографічний опис
Лепський В. В. Моделі бізнес-процесів проектно-орієнтованого медичного закладу з використанням методології С4П-управління / В. В. Лепський, І. О. Кравцова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 46 – 53 . - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання