Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Горда, С. Є.
Полумієнко, С. К.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
Розглядається підхід до визначення узагальненої порівняльної оцінки стану ресурсів по регіонах країни на основі визначення оцінок видів та категорій ресурсів, виходячи з яких формуються відносні оцінки обсягу та важливості регіональних ресурсів. Узагальнена оцінка утворюється як їх відносне середнє арифметичне значення з уточненням стану окремих складових ресурсів.
Опис
Ключові слова
ресурси, регіони України, оцінка, індикатори, категорії ресурсів, ранжування
Бібліографічний опис
Горда С. Є. Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів / С. Є. Горда, С. К. Полумієнко // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомун. і глоб. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ, 2017. – Вип. 23. – С. 44-54. – Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання