Роль ментальної регіоналізації в формуванні зовнішньополітичної ідентичності громадян України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Матієк, Оксана Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Сьогоднішня геополітична розірваність України в інтеграційному ракурсі безпосередньо пов’язана з її територіальним розташуванням на межі західної та східної цивілізацій. Саме цей фактор і став визначальним в ході історичного процесу і як наслідок - політичного розвитку. На нашу думку, відповідь на запитання, чому економічний, політичний, соціокультурний розвиток держав світу відбувається по-різному, криється у відмінності ментальностей. Як відомо, ментальність лежить у площині ірраціонального. В даному контексті варто зазначити: науково доведено, що ірраціональні фактори мають набагато потужніший вплив на поведінку людей у порівнянні з раціональними. Отже, ментальність виступає одним із найвагоміших факторів, який визначає подальший розвиток нації та її місце серед цивілізованих держав світу.
Опис
Ключові слова
ментальна регіоналізація, зовнішньополітична ідентичність громадян
Бібліографічний опис
Матієк О. М. Роль ментальної регіоналізації в формуванні зовнішньополітичної ідентичності громадян України : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. / О. М. Матієк // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. : Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 227 - 231. - Бібліогр. : 6 назв.