Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП)

Анотація
На основі аналізу існуючих методів обґрунтовано необхідність вдосконалення показників виробничого ризику як за наслідками впливу шкідливих та небезпечних чинників на людський організм, так і з урахуванням номенклатури, ступеня зношення обладнання, а також психофізіологічних можливостей працівників.
Опис
Ключові слова
показники виробничого ризику, травма, професійне захворювання, шкідливі та небезпечні виробничі чинники, кафедра охорони праці і навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) / М. А. Касьянов, Д. О. Вишневський, О. М. Гунченко, І. В. Савченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.. - Дніпропетровськ, 2015. - Вип. 120(1). - С. 243-247. - Бібліогр. : 25 назв. - (Серія "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика").