Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015-01
Автори
Касьянов, Микола Анатолійович
Гунченко, Оксана Миколаївна
Вишневський, Д. О.
Савченко, І. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ПГАСА
Анотація
На основі аналізу існуючих методів обґрунтовано необхідність вдосконалення показників виробничого ризику як за наслідками впливу шкідливих та небезпечних чинників на людський організм, так і з урахуванням номенклатури, ступеня зношення обладнання, а також психофізіологічних можливостей працівників.
Опис
Ключові слова
показники виробничого ризику, травма, професійне захворювання, шкідливі та небезпечні виробничі чинники, кафедра охорони праці і навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Дослідження методів оцінки показників виробничого ризику для вдосконалення системи управління охороною праці (СУОП) / М. А. Касьянов, Д. О. Вишневський, О. М. Гунченко, І. В. Савченко // Комунальне господарство міст : наук.-техн. зб.. - Дніпропетровськ, 2015. - Вип. 120(1). - С. 243-247. - Бібліогр. : 25 назв. - (Серія "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика").