Оцінювання діяльності персоналу будівельних підприємств: український та іноземний досвід

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ярощук, Інна Володимирівна
Покрова, Лілія Анатоліϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У сучасних економічних умовах успіх підприємства неможливий без дослідження та впровадження сучасних методів оцінки праці. Питання кадрового забезпечення є ключовим моментом в оцінці будівельної організації в цілому на предмет її спроможності виконання певного виду робіт, доцільності інвестування, вибору надійного партнера. Від кваліфікації та досвіду персоналу організації, соціально-психологічного клімату в колективі, залежить якість виконаних робіт, ефективність прийнятих управлінських рішень, а отже і кінцеві результати діяльності.

Опис

Ключові слова

кафедра політичних наук, персонал будівельних підприємств, кадрове забезпечення, ліцензійні умови, атестація персоналу, сертифікація виконавців у будівництві

Бібліографічний опис

Ярощук І. В. Оцінювання діяльності персоналу будівельних підприємств : український та іноземний досвід / І. В. Ярощук , Л. А. Покрова // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 208 - 214. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset