Сучасні кінотеатри та будівельні норми

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається відповідність ДБН В.2.2-16 -2005 «Культурно-видовищні та дозвільні заклади». до практики будівництва сучасних кінотеатрів. На основі аналізу першої редакції ДБН В.2.2-1-2016 та практики експлуатації сучасних кінотеатрів, наведені пропозиції, що потребують внесення у ДБН. the article deals with the compliance of DBN V.2.2-16-2005 "Cultural and entertainment and licensing institutions". to the practice of building modern cinemas. Based on the analysis of the first edition of the DBN of V.2.2-1-2016 and practices of the operation of modern cinemas, the suggestions that need to be made in the DBN are given.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, нормативи, мультиплекс, xD-кінопоказ, кінопроекційна, кінотеатр, багатозальний кінотеатр, norms, multiplex, xD-movie show, film projection, cinema, multitheater cinema
Бібліографічний опис
Зенькович Н. Г. Сучасні кінотеатри та будівельні норми / Н. Г. Зенькович, М. А. Алємасов / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 615 - 621. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання