Сучасні кінотеатри та будівельні норми

Ескіз

Дата

2019

Автори

Зенькович, Наталія Георгіївна
Алємасов, М. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядається відповідність ДБН В.2.2-16 -2005 «Культурно-видовищні та дозвільні заклади». до практики будівництва сучасних кінотеатрів. На основі аналізу першої редакції ДБН В.2.2-1-2016 та практики експлуатації сучасних кінотеатрів, наведені пропозиції, що потребують внесення у ДБН. the article deals with the compliance of DBN V.2.2-16-2005 "Cultural and entertainment and licensing institutions". to the practice of building modern cinemas. Based on the analysis of the first edition of the DBN of V.2.2-1-2016 and practices of the operation of modern cinemas, the suggestions that need to be made in the DBN are given.

Опис

Ключові слова

кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, нормативи, мультиплекс, xD-кінопоказ, кінопроекційна, кінотеатр, багатозальний кінотеатр, norms, multiplex, xD-movie show, film projection, cinema, multitheater cinema

Бібліографічний опис

Зенькович Н. Г. Сучасні кінотеатри та будівельні норми / Н. Г. Зенькович, М. А. Алємасов / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 615 - 621. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced