Нонконформістська художня інтелігенція м. Одеси в 1960-1980-х рр.

Ескіз

Дата

2018

Автори

Малежик, Дмитро Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Наприкінці 1950-х рр. у зв’язку з початком контрольованого лібералізму в українському суспільстві відбувається становлення дисидентського руху, зокрема й у середовищі творчої інтелігенції. Значна частина їх під впливом багатьох чинників, зокрема, відкриття нових даних про історичне минуле України, світовий історичний процес, стала на шлях боротьби за оновлення суспільства, ліквідацію впливу тоталітаризму в усіх сферах суспільного життя. В Україні починають формуватись регіональні осередки нонконформістської художньої інтелігенції. Нонконформістське, або неофіційне мистецтво набуває поширення насамперед у 1960-70-х рр. та характеризується незаангажованістю соцреалістичною проблематикою, переоцінкою цінностей української інтелігенції, нових поглядів на розвиток мистецтва та особистості в творчості. Основні школи неофіційного мистецтва діяли в Києві, Львові та Одесі.

Опис

Ключові слова

дисидентський рух, творча інтелігенція, нонконформізм, школа одеського нонконформізму

Бібліографічний опис

Малежик Д. І. Нонконформістська художня інтелігенція м. Одеси в 1960-1980-х рр. / Д. І. Малежик // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 266 - 269. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced