Комплексна оцінка та реконструкція території житлової забудови по вул. Набережно-Хрещатицька в подільському районі м. Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Голомудько, Олександр
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Із зростанням матеріальної і духовної культури народу збільшуються його вимоги до умов мешкання, які не обмежуються тільки комфортом квартири. Якість сучасного міського житла знаходиться в прямій залежності від зручності і швидкого зв’язку з місцями праці і відпочинку, від чистоти повітря, озеленення житлових районів, благоустрою тощо. Перед містобудівниками виникає багато складних питань, особливо щодо найбільш доцільного розміщення і раціональної поверховості житлового будівництва, оздоровлення міського середовища, поліпшення умов життєдіяльності населення. Також великого значення набуває вдосконалення технічної експлуатації і збереження старого існуючого житлового фонду, його перебудова і модернізація відповідно до сучасних вимог. Вирішення цих проблем вимагає значних капіталовкладень, ефективність використання яких залежить від обґрунтованості проектних рішень.
Опис
Ключові слова
комплексна оцінка, реконструкція, житлова забудова, територія
Бібліографічний опис
Голомудько О. Комплексна оцінка та реконструкція території житлової забудови по вул. Набережно-Хрещатицька в подільському районі м. Києва / О. Голомудько // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 25 – 26