Понятийный аппарат теории несилового взаимодействия

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Тесля, Ю. Н.
Тесля, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Рассмотрены основные термины и понятия теории несилового взаимодействия. Дано разъяснение, а также показано отличие этих терминов и понятий от традиционных.
Опис
Ключові слова
теория взаимодействия, информация, интроформация, определенность, информированность, кафедра управления проектами
Бібліографічний опис
Тесля Ю. Н. Понятийный аппарат теории несилового взаимодействия / Ю. Н. Тесля, О. В. Тесля // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 1. – С. 46 - 52. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання