У пошуках сучасної теорії історичного пізнання

Ескіз

Дата

2016

Автори

Мальцова, Інна Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Дефіцит теорії та певних сталих теоретичних принципів в сфері сучасного історичного пізнання цілком зрозумілий в ситуації відходу від старих теорій в філософії і науці та пошуку нових, що відповідають новим викликам існування людства. Однак, відкидання старих теоретичних принципів часто породжує й відкидання ролі філософії (і філософії історії) в формуванні теоретичних засад історичного пізнання. «Історіософія будь-якого штибу глибоко дискредитована та історична наука перестає бути полонянкою...апріорних метафізичних конструкцій» [1, с. 18].

Опис

Ключові слова

теорія історичног пізнання, сучасна теорія історичного пізнання

Бібліографічний опис

Мальцова І. І. У пошуках сучасної теорії історичного пізнання / І. І. Мальцова // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 68 - 74. - Бібліогр. : 13 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced