Исследование кинетики диффузии влаги и льдистости в процессе одностороннего замораживания бетона

Анотація
Показана можливість визначення морозостійкості будівельних матеріалів шляхом незалежного вимірювання кінетики дифузії вологи і льодистості в процесі одностороннього заморожування зразків. The possibility to determine the frost resistance of building materials by an independent measurement of the moisture diffusion and ice content kinetics in the process of unilateral freezing of the samples was shown.
Опис
Ключові слова
морозостойкость, кинетика диффузии влаги, строительные материалы, льдистостость
Бібліографічний опис
Клапченко В. И. Исследование кинетики диффузии влаги и льдистости в процессе одностороннего замораживания бетона / Клапченко В. И., Краснянский Г. Е, Азнаурян И. А., Дугинов В. Е // Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Осєтрін . - К.: КНУБА, 2012. - Вип. 44. – С. 259-263.