Особливості формування дизайну міського середовища

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджуються особливості сучасного етапу формування дизайну міського середовища. Наведені основні складові дизайну цього середовища та надана їх характеристика.
Опис
Ключові слова
дизайн, міське середовище, масштаб, предметне наповнення, візуальна інформація, оптична ілюзія, стріт-арт, відео-меппінг, городской дизайн, городская среда, масштаб, предметное наполнение, визуальная информация, оптическая иллюзия, стрит- арт, видео-маппинг, design, urban environment, scale, substantive content, visual information, optical illusion, street art, video-mapping, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд
Бібліографічний опис
Зенькович Н. Г.Особливості формування дизайну міського середовища / Н. Г. Зенькович // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 4. – С. 149-155. – Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання