Leader potential of the manager: essence and features

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Ліра-К
Анотація
Опис
Ключові слова
кафедра економіки та менедждменту ВСП "ІІНО КНУБА", manager, leader potential
Бібліографічний опис
Shevchuk V. Leader potential of the manager: essence and features / V. Shevchuk, M. Shmanenko, A. Yashchenko // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 320 – 321. – Бібліогр. : 5 назв.