Leader potential of the manager: essence and features

Ескіз

Дата

2022

Автори

Shevchuk, V.
Shmanenko, M.
Yashchenko, A.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Ліра-К

Анотація

Опис

Ключові слова

кафедра економіки та менедждменту ВСП "ІІНО КНУБА", manager, leader potential

Бібліографічний опис

Shevchuk V. Leader potential of the manager: essence and features / V. Shevchuk, M. Shmanenko, A. Yashchenko // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві : IV Міжнародна науково-практична конференція : програма та тези доповідей, Київ, 7 – 8 червня 2022 / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; ред. О. Ю. Бєлєнкова. – Київ : Ліра-К, 2022. - С. 320 – 321. – Бібліогр. : 5 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset