Аналіз динаміки ударно-вібраційного майданчика при зміні його параметрів

Ескіз

Дата

2008

Автори

Погорелова, О. С.
Постнікова, Т. Г.
Гончаренко, С. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Виконано числове дослідження динаміки двомасової віброударної системи з двома ступенями свободи на прикладі ударно-вібраційного майданчика, який широко застосовується у будівельному виробництві. Установлена залежність напіврозмахів тіл майданчика та величини контактної сили від її механічної характеристики. Досліджена втрата стійкості гармонічного одноударного режиму коливань майданчика та виникнення субгармонічного двохударного режиму при деяких значеннях цієї характеристики. Удар моделюється силою контактної взаємодії , що описана законом Герца

Опис

Ключові слова

віброударні процеси, вібраційні майданчики, ударно-вібраційні майданчики, закон Герца

Бібліографічний опис

Погорелова О. С. Аналіз динаміки ударно-вібраційного майданчика при зміні його параметрів / О. С. Погорелова, Т. Г. Постнікова, С. М. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2008. - Вип. 82. - С. 71 - 82. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced