Орнамент в інтер’єрі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Шум, А. О.
Хавхун, Галина Миколаївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
За результатами історичного аналізу застосування орнаменту виявлені його характерні особливості для різних періодів; проведений структурний аналіз орнаменту; виявлені прийоми розміщення і композиційна функція орнаменту в просторі інтер’єру. Based on historical an alysis of the ornamentuse, its characteristics for different periods were revealed; structural analys is of the ornament is done; methods of place ment and compositional functions of the ornament in the interior space arerevealed.
Опис
Ключові слова
кафедра теорії архітектури, інтер’єр, орнамент, дизайн, структурний аналіз, композиційні принципи розміщення, ornament, interior, design, structural analysis, composition alprinciples of placement
Бібліографічний опис
Шум А. О. Орнамент в інтер’єрі / А. О. Шум, Г. М. Хавхун / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 468 - 473. - Бібліогр. : 1 назва.
Зібрання