Дослідження факторів ефективності проектів інтеграції у світовий освітній простір

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кошкін, Костянтин Вікторович
Возний, Олександр Михайлович
Нікітін, Павло Володимирович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Впровадження Болонського процесу у систему вищої освіти України потребує вирішення нагальних проблем щодо розвитку наукових та практичних аспектів управління процесом її інтеграції у світовий освітній простір, як сукупністю програм та окремих проектів, об’єднаних спільною метою. На основі дослідження процесів інтеграції національної освіти у світовий освітній простір побудована когнітивна модель факторів ефективності проектів інтеграції. Представлені результати оцінки впливу величини зміни факторів ефективності на всі результуючі параметри проекту. Зроблено висновки про те, що запропонована модель дозволяє приймати обґрунтовані рішення при управлінні такими проектами в умовах встановлених економічних та організаційних обмежень.
Опис
Ключові слова
проект, ефективність, інтеграція, фактори, світовий освітній простір, когнітивна модель
Бібліографічний опис
Кошкін К. В. Дослідження факторів ефективності проектів інтеграції у світовий освітній простір / К. В. Кошкін, О. М. Возний, П. В. Нікітін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 75 - 80. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання