Поняття пішохідного простору в сучасному містобудуванні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Старжинський, Ю. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті робиться спроба сформулювати визначення пішохідного простору, визначити фактори архітектурно – планувальної організації пішохідних просторів на основі аналізу вітчизняного та закордонного досвіду містобудівного проектування та праць дослідників - урбаністів, що займались подібними питаннями.
Опис
Ключові слова
пішохідний простір, фактори організації пішохідного простору
Бібліографічний опис
Старжинський Ю. М. Поняття пішохідного простору в сучасному містобудуванні / Ю. М. Старжинський // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 32. - С. 246-252. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання