Вип. 32

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 79
 • Документ
  Переваги використання сучасних систем інтегрального освітлення в будівлях із глибинним розташуванням приміщень
  (КНУБА, 2013) Радомцев, Д. О.
  В сучасних умовах значного ущільнення забудови територій міст, широкого використання набувають глибинні архітектурно-просторові композиції будівель. Природне освітлення таких приміщень можливо засобами сучасних систем суміщеного освітлення. В статті наводяться переваги від їх впровадження з точки зору комплексного впливу на характеристики будівель.
 • Документ
  Висячі конструкції і їх ефективність в розв'язанні архітектурно-будівельних задач
  (КНУБА, 2013) Штолько, В. Г.
  В статті виявляються різновиди висячих систем і композицій на їх основі.
 • Документ
  Взаємозв'язок системи виробничих процесів з просторовими об'ємами промислових будівель харчової галузі
  (КНУБА, 2013) Руденко, Т. В.
  В цій статті розглядається взаємозв‘язок системи виробничих процесів із просторовими об‘ємами будівель, що забезпечують їх функціонування. З метою узагальнення, систематизації для пошуку нових проектних рішень існуючу виробничу систему харчової промисловості було описано як ієрархічну структуру відповідно до існуючих процесів що забезпечують виробництво певної продукції.
 • Документ
  Пропорціонування в образотворчому мистецтві
  (КНУБА, 2013) Сьомка, С. В.
  В статті розглянуто проблеми можливої адаптації основ класичного пропорціонування до сучасного прикладного образотворчого мистецтва і скульптури. Обстоюється думка, що системне пропорціонування як важлива складова процесу штучного формотворення в архітектурі, дизайні та різних видах мистецтва, з його великою торетичною базою, під впливом сучасних комп‘ютерних технологій цілком імовірно може стати окремою науковою галуззю або навіть наукою.
 • Документ
  Історико-культурна, виховна і туристична функція історичного ареалу Чернівців на прикладі садибного житла (2-ої половини 19 - початку 20 ст.)
  (КНУБА, 2013) Хілько, Н. О.
  У статті розглядаються передумови дослідження основних принципів типологічного аналізу садибного житла 2-ої половини 19 – початку 20 ст. міста Чернівці та пошук пропозицій щодо стратегічних кроків збереження історичного ареалу та успішного розвитку міста.
 • Документ
  Реструктуризація механізму пропорціонування в сучасній архітектурі
  (КНУБА, 2013) Сьомка, С. В.
  Стаття присвячена питанням можливого застосування механізму і інструментів пропорціонування в теорії і практиці архітектурного формоутворення в майбутньому. Розглянуто можливі напрямки перспективного розвитку пропорційних систем в зодчестві.
 • Документ
  Типологія елементів інформаційно-орієнтаційної системи населених пунктів і територій
  (КНУБА, 2013) Нагірний, П. Ю.
  Наведена характеристика користувачів містобудівної інформації. Розроблена фасетна класифікація елементів інформаційно-орієнтаційної системи населених пунктів і територій. Класифікаційні групи представлені у формалізованому вигляді.
 • Документ
  Екологічне будівництво - шлях до сталого розвитку
  (КНУБА, 2013) Красовська, О. М.; Єременко, Л. К.
  У статті досліджується історія виникнення екологічного будівництва, його переваги, сучасний стан та перспективи розвитку як основи створення індивідуального життєвого простору людини – ключової умови сталого розвитку суспільства.
 • Документ
  Досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків шляхом проведення санації
  (КНУБА, 2013) Данько, К. С.
  Проаналізований закордонний та вітчизняний досвід підвищення енергоефективності багатоквартирних житлових будинків в історичному середовищі, виявлені основні підходи вирішення даної проблеми в різних умовах, зроблено висновок про доцільність та перспективність санації як методу підвищення енергоефективності житлових будинків.
 • Документ
  Факторы, влияющие на конструктивные решения металлических каркасов зданий
  (КНУБА, 2013) Тимченко, Р. А.; Кришко, Д. А; Мацишин, С. О.; Пеклун, К. В.; Богатинский, А. В.
  У статті розглядаються чинники, що впливають на конструктивні рішення каркасів промислової будівлі, і основні вимоги, що пред'являються до конструкцій.
 • Документ
  Існуючий стан та проблеми розвитку рекреації та туризму в Бахчисарайському районі, як складовій АР Криму
  (КНУБА, 2013) Шулик, В. В.; Бородич, М. М.
  Проаналізовано існуючий стан рекреаційно-туристичної інфраструктури Криму, визначено динаміку попиту на відпочинок та ключові проблеми туристично-рекреаційного комплексу.
 • Документ
  Взаємозв'язок і взаємодія економіки і оточуючого міського середовища
  (КНУБА, 2013) Штепа, К. О.
  Проаналізовано галузеві інструменти з визначення ефективних витрат на заходи з охорони міського середовища.
 • Документ
  Народні промисли як малий бізнес України
  (КНУБА, 2013) Прокопенко, О. В.
  В статті розглядаються питання про розвиток майстерень та промислів, вирішення фінансових питань, центри народної творчості, перетворення народної творчості у кітч.
 • Документ
  Методологічні аспекти вивчення імітації в архітектурному матеріалознавстві
  (КНУБА, 2013) Лушнікова, Н. В.
  В статті розглянуто методологічні основи вивчення імітаційних структур в межах архітектурного матеріалознавства. Зокрема, представлено розроблені термінологічний апарат, класифікацію матеріалів-імітатів, основні закономірності імітування та взаємодії імітатів із прототипами.
 • Документ
  Особливості стилю деконструктивізм
  (КНУБА, 2013) Гнатюк, Л. Р.; Драга, М. Л.
  Стаття присвячена дослідженню та формуванню архітектури в стилі деконструктивізм. Дослідження проведене на зразках сучасних будівель, житлових комплексів. Виявлені особливості архітектурних форм та композиційної побудови споруд в стилі деконструктивізм. Розглянуто проекти найбільш відомих представників.
 • Документ
  Наближене торговельне обслуговування. Сучасний стан
  (КНУБА, 2013) Зиміна, С. Б.
  В статті розглянуто деякі нові аспекти наближеного торговельного обслуговування на сучасному етапі розвитку суспільства.
 • Документ
  Шляхи проникнення неоросійського стилю в архітектуру дерев'яних церков Волині
  (КНУБА, 2013) Смолінська, О. Е.
  У статті проаналізовано передумови виникнення неоросійського стилю в дерев‘яному церковному зодчестві на території колишньої Волинської губернії. Визначено основні причини, що призвели до появи значної кількості подібних між собою дерев‘яних церков на досліджуваній території. З‘ясовано, що привнесений, синодальний тип храму з часом став невід‘ємною частиною храмобудівної спадщини Волинського краю
 • Документ
  Толерантність і простори толерантності в архітектурі
  (КНУБА, 2013) Негай, Г. А.
  У статті розглядаються запропоновані автором нові характеристики архітектурної форми – толерантність та простори толерантності: зони толерантності та поля толерантності. Вони дають можливість враховувати тональні та кольоро-тональні характеристики архітектурної форми у гармонізації об‘єктів архітектури.
 • Документ
  Історичні віхи української архітектури : Проект Харківського поштампа 1928 р.
  (КНУБА, 2013) Смоленська, С. О.
  У статті досліджується історія створення у 1920-і роки будинку харківського поштамту, чий проект став приводом для широкого обговорення шляхів розвитку архітектури в Україні.
 • Документ
  Образотворча спадщина А. Добровольського
  (КНУБА, 2013) Ковешнікова, О. В.
  Розглянуті питання архітектурної графіки радянського періоду як провідної форми подання проектних розробок, творча практика живопису А.Добровольського та його роль в популяризації синтезу мистецтв та зверненні до національних традицій в архітектурі України.