Моделювання катастрофічного сценарію розвитку цивілізації засобами теорії автоматичного управління

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано модель катастрофічного розвитку цивілізації у вигляді контуру позитивного квадратичного зворотного зв’язку на базі аналізу тенденцій попереднього прогресу цивілізації. За допомогою моделі вказані тенденції розвитку екстраполюються у майбутнє.
Опис
Ключові слова
цивілізація, прогрес, позитивний зворотний зв’язок, модель, сценарій катастрофічного розвитку, кафедра автоматизації технологічних процесів
Бібліографічний опис
Моделювання катастрофічного сценарію розвитку цивілізації засобами теорії автоматичного управління / С. В. Іносов, В. М. Скіданов, Т. Г. Соболевська, К. В. Сідун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 3. – С. 115 - 117. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання