Поняття та зміст юридичної освіти у сфері будівельної діяльності: загальнонаціональний та регіональний виміри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Мамонтов, Ігор Олександрович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Європеїзація освіти в Україні, що охопила вітчизняні «виші» останніми роками, сконцентрована в основному на методичних аспектах викладання. Так, «Болонська система» створила умови часткового або повного вибору студентами навчальних дисциплін, екстраполювала кредитно-рейтингову систему та інші донедавна ноу-хау складові методик викладання у європейських ВНЗ. У той же час необхідно зазначити, що у багатьох європейських країнах система викладання у вищих навчальних закладах має суттєві відмінності. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччині у деяких ВНЗ однакові спеціальності викладаються за різними підходами, як-от юридичні дисципліни в університеті Гумбольдта, що у Берліні, та у мюнхенському Людвиг-Максиміліан університеті. Проте варто зауважити, що спільною і вкрай важливою ознакою комплексності системи викладання юридичних дисциплін у європейських, зокрема німецьких ВНЗ, є глибока спеціалізація майбутніх фахівців, побудована на осягненні фахових юридичних знань за ідеологемою: від загального до конкретного. Тобто європейський студент, обираючи найбільш практично корисні дисципліни, формує у своїх професійних навичках ті інструменти, які він буде використовувати на практиці у вузькоспеціалізованій сфері, створюючи таким чином якісну конкуренцію на ринку праці.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, європеїзація освіти, кафедра політичних наук
Бібліографічний опис
Мамонтов І. О. Поняття та зміст юридичної освіти у сфері будівельної діяльності: загальнонаціональний та регіональний виміри / І. О. Мамонтов // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 279 - 282.