Ціноутворення в туризмі

Ескіз

Дата

2024-03

Автори

Лаврухіна, К. О.
Титок, В. В.
Цифра, Т. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм, галузі знань 24 Сфера обслуговування. Викладено методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Ціноутворення в туризмі», розроблено ситуаційні та тестові завдання для самоконтролю знань здобувачів вищої освіти. У вказівках містяться основні поняття тем, тестові завдання з кожної теми, а також приклади розв’язання задач та завдання для самостійної роботи. Призначено для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування» денної та заочної форми здобуття освіти.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки будівництва, ціноутворення в туризмі, туризм

Бібліографічний опис

Ціноутворення в туризмі : методичні вказівки та завдання до проведення практичних занять : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм галузі знань, 24 Сфера обслуговування / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : К. О. Лаврухіна, В. В. Титок, Т. Ю. Цифра. – Київ : КНУБА, 2023. – 80 с. – Бібліогр. : с. 74- 76.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset