Грант Erasmus+ GameHub – суттєва підтримка ДОННТУ на новому етапі розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Донецький національний технічний університет – учасник консорціуму виконавців гранту Erasmus+ 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP «GameHub: Співробітництво між підприємствами та університетом в області ігрової індустрії в Україні». У процесі виконання проекту в університеті реалізовано його технічне забезпечення, здійснено навчання його учасників шляхом участі у тренінгах, які проводились європейськими партнерами, та проведено локальні тренінги. Поширення інформації про проект здійснювалось в ході проведення інформаційних днів і круглих столів. Для реалізації співпраці з іншими організаціями підписано договір про співробітництво. Впровадження результатів проекту у навчальний процес полягає у відкритті спеціалізації для підготовки магістрів, інтеграції у дисципліни, що викладаються в університеті, навчальних модулів, розроблених у процесі виконання проекту, а також у виконанні студентами випускових кваліфікаційних робіт за тематикою проекту.
Опис
Ключові слова
Erasmus+, GAMEHUB, Донецький національний технічний університет, ігрова індустрія, комп’ютерні ігри
Бібліографічний опис
Башков Є. О. Грант Erasmus+ GameHub – суттєва підтримка ДОННТУ на новому етапі розвитку / Є. О. Башков, Н. С. Костюкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 76 – 82. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання