Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Демідов, Павло Георгійович
Цюцюра, Микола Ігорович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проблему створення бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством. Виокремлено основні компоненти проектування бази даних та їх взаємодію; розроблено модель опису процесу розробки бази даних з використанням прямого та зворотного її проектування; визначено схему взаємодії інваріантної бази даних ERP-системи з функціональними компонентами інформаційних систем (ІС) декількох підприємств. Побудовано ієрархічну функціональну модель проектування та розробки БД управління підприємством. Запропоновані моделі дозволяють значно прискорити та зменшити витрати на розробку БД. Формування на основі фізичної моделі SQL-опису дозволяє створити в автоматичному режимі інформаційні об’єкти в БД вибраної СУБД. Побудова моделей опису створення баз даних управління промисловим підприємством засобами CASE-систем ARIS Express та BPWin дозволить значно прискорити та зменшити витрати на розробку баз даних.
Опис
Ключові слова
ERP-система, база даних, CASE-технології: BPWin, ARIS Express та ERWin, СУБД MySQL, пряме та зворотне проектування, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Демідов П. Г. Технології розробки бази даних ERP-системи управління промисловим підприємством / П. Г. Демідов, М. І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 101-107. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання