До єдиного архітектурно-будівельного європейського інвестиційного простору

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Сучасний етап архітектурної та будівельної галузі в багатьох аспектах не відповідає вимогам, які існують в країнах Європейського Союзу. Це є чи не основним бар'єром для входження в Україну кваліфікованих будівельних інвестицій. Складність процесу входження, складність проходження, складність виходу. В системі інвестування ключове слово – складність. Неспівпадіння з універсальними європейськими процедурами на будь-якому етапі реалізації інвестиційного процесу стає тією непереборною силою на шляху інвестиційного процесу в будівельній галузі України.
Опис
Ключові слова
європейський інвестиційний простір, архітектурна галузь, будівельна галузь, кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Товбич В. В. До єдиного архітектурно-будівельного європейського інвестиційного простору / В. В. Товбич // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. 2, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 11 - 15. - Бібліогр. : 5 назв.