Пріоритетні напрями удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України

Ескіз

Дата

2019

Автори

Куницький, Костянтин Сергійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано особливості механізму регулювання розвитку вітчизняного аграрного сектору економіки. Зазначено, що в Україні механізм державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки залишається вкрай неефективним і не сприяє вирішенню тих проблем, що постають на сучасному етапі розвитку. Визначено, що реалізація завдань державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу повинна забезпечити: формування ефективного власника в сільському господарстві; створення сприятливих економічних умов для діяльності суб'єктів господарювання на аграрному ринку; зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та підвищення його ефективності. Зауважено, що однією з проблем здійснення державної фінансової підтримки сільськогосподарського комплексу є те, що вона не забезпечує очікуваного ефекту щодо подальшого розвитку зазначеного комплексу, оскільки не концентрується на пріоритетних напрямах, а розподіляється серед значної кількості товаровиробників, не створюючи умови для забезпечення розширеного відтворення. Історичні ресурси України в галузі сільського господарства, а також його законодавча та нормативна база для державно-приватного партнерства (ДПП) – це важливий фундамент для розширення та вдосконалення конкурентоспроможності сільського господарства країни через ДПП. Здійснено оцінювання досвіду роботи ДПП у сільському господарстві та надано рекомендації щодо можливостей удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України через впровадження ДПП.

Опис

Ключові слова

аграрний сектор економіки, державна фінансова підтримка, розвиток, державно-приватне партнерство, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Куницький К. С. Пріоритетні напрями удосконалення механізму державної фінансової підтримки аграрного сектору економіки України / К. С. Куницький // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 126 - 132. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset