Методи дослідження міської рекреації

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В рамках статті зроблена спроба визначити систему методів дослідження функціонально-планувальної організації осередків рекреації у структурі міста.
Опис
Ключові слова
міська рекреація, методи досліджень, рекреаційні осередки, городская рекреация, методы исследования, центры рекреация, urban recreation, research methods, recreational cores
Бібліографічний опис
Мещерякова О. М. Методи дослідження міської рекреації / О. М. Мещерякова, Ю. В. Ідак // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 391-399. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання