Методи оцінки коректності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об'єкта

Ескіз

Дата

2010

Автори

Бородавка, Є. В.
Печенов, С. Л.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто методи оцінки коректності та ефективності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта. Запропоновано методи,що дозволяють визначити економічну доцільність та ефективність використання інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об’єкта в конкретній проектній організації. Виведено цільовий вираз та обмеження для проведення оцінювання розглянутими методами

Опис

Ключові слова

інформаційна технологія інтеграції, комплексна цифрова модель об’єкта, цільова функція, інформаційний об’єкт, економічний ефект, обмеження, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Бородавка Є. В. Методи оцінки коректності реалізації інформаційної технології інтеграції САПР будівель і споруд на основі комплексної цифрової моделі об'єкта / Є. В. Бородавка, С. Л. Печенов // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2010. – № 2. – С. 42 - 44. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset