Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами : принципи моделювання

Ескіз

Дата

2017

Автори

Фесенко, Тетяна Григорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлено сучасні наукові дослідження з прийняття рішень щодо організації офісу управління проектами, а також практику впровадження гендермейнстрімінгових підходів в систему управління проектами. Представлено характеристики гендерно-сенситивної організаційної структури управління проектами. З кола зацікавлених сторін проекту виокремлено позицію «Gender-Point» з визначеними межами компетенції. Запропоновано типологію гендерно-відповідального офісу управління проектами (Gender-responsible Project Management Office, GPMO) на основі стандарту Р2М. Окреслено рольове призначення моделей «G-РМО-підтримуючого», «G-РМО-керуючого», «G-РМО-лінійного». Розроблено математичну модель вибору рольового призначення G-PMO в організаційній системі гендерно-орієнтованого управління проектами і програмами. Представлено перспективи впровадження G-PMO на прикладі системи управління державними проектами і програмами, де запропоновано ідентифікувати «гендерно-сенситивні структурні елементи» моделі G-PMO, зокрема: «комітет з гендерних питань», «сектор з гендермейнстрімінгу», «відділ гендерного бюджетування». Запропонована концепція гендерно-відповідального офісу управління проектами здатна підвищити керованість і забезпечити високі якісні показники (гендерно-сенситивні цінності) проектів і програм.

Опис

Ключові слова

гендермейнстрімінг, гендерно-орієнтоване управління проектами, гендерно-відповідальний РМО

Бібліографічний опис

Фесенко Т. Г. Офіс гендерно-орієнтованого управління проектами : принципи моделювання / Т. Г. Фесенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 86 - 94. - Бібліогр. : 27 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced