Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів

Ескіз

Дата

2013

Автори

Стрижак, О. Є.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

У статті розглянуті питання щодо використання комп’ютерних онтологій для інформаційного супроводу розподілених інформаційних систем. Розглядається знаннєво-орієнтовний підхід, який ґрунтується на поняттях онтологія і трансдисциплінарність. На основі об'єктно-орієнтованого підходу визначається поняття трансдисциплінарної онтології. Описується алгоритм побудови онтологій у вигляді пірамідальної мережі – мережевого графу. Надається приклад побудови і застосування мережевого графу при роботі з розподіленими просторовими та семантичними інформаційними ресурсами і їх супроводу у середовищі геоінформаційної системи. Надаються технологічні характеристики системи ТОДОС, яка забезпечує семантичну інтеграцію розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів.

Опис

Ключові слова

онтологія, трансдисциплінарність, мережевий граф

Бібліографічний опис

Стрижак О. Є. Засоби онтологічної інтеграції і супроводу розподілених просторових та семантичних інформаційних ресурсів / О. Є. Стрижак // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12. – С. 166 – 177. – Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset